Stel je voor, je bent op vakantie en je komt in het ziekenhuis te liggen. Dan wil je natuurlijk wel volledig begrijpen wat er aan de hand is, wat je mankeert en wat ze eraan gaan doen. In dat geval heb je een medisch vertaalbureau nodig. Dit is een bureau die vertalers in dienst heeft die gespecialiseerd zijn in medische termen en die deze in beide talen kennen en kunnen toepassen. Het betreft heel vaak mensen die tweetalig zijn opgevoed en die deze medische kennis in losse cursussen of een opleiding hebben opgedaan. Een medisch vertaalbureau onderscheidt zich van normale vertaalbureaus doordat ze veel specialistische kennis hebben. Bovendien zijn ze doorgaans met spoed in te schakelen, wel zo fijn als je in het ziekenhuis terecht komt en je moet eigenlijk direct weten wat er precies aan de hand is. Op zoek naar een goed vertaalbureau? Check dan http://het-vertaalbureau.com

Waarom een medisch vertaalbureau belangrijk is

Bij medische teksten is het nog vele malen belangrijker dat ze 100% correct worden vertaald. Stel je voor dat je een zin verkeerd begrijpt en vervolgens op grond daarvan beslissingen maakt met betrekking tot je gezondheid?! Een medisch vertaalbureau heeft dan ook een grote verantwoordelijkheid naar diens klanten. Daarom kun je ervan uitgaan dat ze altijd enkel met professionals samenwerken die uitmuntende medische kennis hebben in zowel de oorspronkelijke taal als de taal waar het naar vertaald moet worden. Zo weet je zeker dat je de uitleg van de arts goed begrijpt en er geen miscommunicatie kan ontstaan. Ook zeer uitgebreide medische documenten kun je door een vertaalbureau met medische specialisatie laten vertalen. Je kunt daarbij denken aan bijsluiters, vakpublicaties, projecten en onderzoeksrapporten. Ook handleidingen voor producten kunnen ze voor je vertalen naar allerlei talen.

De kunst van een goede vertaling

De reden dat je bij een medisch vertaalbureau moet aankloppen moge duidelijk zijn, maar waar zit hem nu eigenlijk een goede vertaling in? Los van het feit dat alle medische gegevens moeten kloppen is een goede vertaling een waarvan de lezer niet door heeft dat het vertaald is. Oftewel, waarvan de lezer niet vermoed dat het niet de oorspronkelijke tekst is. Dit wordt bereikt door hem te laten schrijven door iemand die deze taal als moedertaal heeft, waardoor die geen letterlijke vertaling maakt, maar beter lopende zinnen. Letterlijk vertaalde teksten lezen doorgaans niet erg prettig, want de zinsbouw is in elke taal anders, en bovendien betekenen gezegdes in andere talen heel iets anders. Als je ingewikkelde teksten wilt laten vertalen dan kun je daar als je dit niet wilt laten opvallen dus het beste een vertaalbureau voor inschakelen. Of dat een medisch vertaalbureau moet zijn of een vertaalbureau dat is gespecialiseerd in juridische kwesties maakt niet uit. Er bestaan vertaalbureaus met heel veel verschillende specialisaties, maar allemaal hebben ze gemeen dat hun vertalers zijn opgegroeid met de doeltaal als moedertaal. Daardoor weet je zeker dat de nieuwe tekst net zo vloeiend loopt en net zo makkelijk wegleest als de oorspronkelijke tekst in jouw eigen taal. Dat is meestal iets wat je zelf haast niet voor elkaar krijgt, zelfs niet als je gebruik maakt van de beste vertaalsites.

Author