Mobiel werken is een term dat steeds vaker op popt en gezien wordt. Maar wat betekent dit eigenlijk? En wat is het nut ervan?

Wat is het?

De term ‘mobiel werken’ houdt in dat er overal en altijd gewerkt kan worden. Het kan mobiel gedaan worden, waardoor iemand niet afhankelijk is van een werkplek of een bepaalde tijd. Mobiel werken wordt ondersteund met verschillende technische hulpmiddelen. Deze middelen zijn bijvoorbeeld draadloos internet, smartphones en laptops. Hiermee kan er overal gewerkt worden, e-mailen en gegevens uitwisselen. Tijd die voorheen verloren zou gaan, zoals de tijd gespendeerd in de trein om naar de baan te komen, kan nu gebruikt worden om wat werk te verrichten. Mobiel werken zorgt er kortweg voor dat werken op een flexibelere manier gedaan kan worden.  

Voordelen van mobiel werken

Aan mobiel werken zitten meerdere voordelen. Zo is er uit onderzoek gebleken dat er minder ziekmeldingen zijn bij werknemers die mobiel werken dan bij werknemers die zich aan kantoor- tijden houden. Verwant staat daarmee het feit dat de zieke werknemers thuis nog zouden kunnen werken, als zij zich goed genoeg voelen ervoor. Werknemers blijken daarnaast productiever te zijn en efficiënter te werk te gaan. Zij kunnen zelf hun tijden indelen op deze manier, waardoor er meer gewerkt wordt. Deze productiviteit is voor iedereen anders. Bij sommigen komt het doordat zij vaker gestoord worden op het werk dan thuis of dat zij thuis te kans krijgen om klussen te klaren waarbij concentratie is vereist. Werknemers zijn op deze manier altijd bereikbaar. Dat wil zeggen, er kan vrijwel altijd overleg plaats gevonden worden of ergens een antwoord op krijgen. Het laatste voordeel is dat thuiswerken ervoor zorgt dat er minder files ontstaan, wat weer goed is voor de wereld en voor de werknemers die wel naar het werk gaan.

Beste productiviteit

Om nog meer productiviteit te creëren in een bedrijf, kan er gekeken worden naar enterprise mobility management (EMM). EMM is een technologie voor de beveiliging en het beheer van mobiele apparaten binnen een bedrijf of organisatie. Het zorgt ervoor dat alle bedrijfsapparaten gelinkt zijn. De IT-afdeling van een bedrijf kan de apparaten configureren, beveiligen en ondersteunen, vergrendelen of juist de vergrendeling wissen. EMM biedt e-mail, agenda, documenten, veilige webbrowser en toegang op afstand tot apps, desktops en bestanden. Mobiel werken kan op deze manier net zo goed en veilig worden gedaan als op kantoor, maar dat met de extra voordelen die mobiel werken biedt.

Author