De woningbouw en eigenaars van woningcorporaties zijn de laatste tijd behoorlijk veel in het nieuws. Er is een ernstig te kort aan nieuwbouwwoningen voor jongeren en sociale woningen, en als er dan woningen zijn, zijn die vaak dus in het bezit van woningcorporaties die er te veel huur voor vragen, zodat jongeren of mensen in het sociale leenstelsel de woning dus niet kunnen betalen en het probleem blijft. Maar hoe los je dit nou op? Een deel van de oplossing (nadruk op een deel) is een VvE, bijvoorbeeld VvE Amsterdam (VvE Beheerder Amsterdam).

Wat is een VvE?

Een VvE (Vereniging van Eigenaars) is een rechtsentiteit die de gemeenschappelijke belangen van appartementseigenaren behartigd. Dit team van advocaten en ambtenaren zorgt ervoor dat de van tevoren afgesproken regels en wetten ook na worden geleefd. Het is een bijzondere vorm van vereniging die er voor zorgt dat geen van beide partijen (eigenaren en huurders) aan het korte eind trekt. Door de VvE wordt de huurder van het appartement ook deels eigenaar van het appartement, waardoor ze meer zeggenschap krijgen in de regels en andere beslissingen rondom het appartement. Normaalgesproken als iemand een woning koopt of huurt, krijgt hij/zij deels zeggenschap over de grond. Omdat bij een appartementencomplex de woningen boven elkaar zijn gebouwd (en dus niet elke woning op een stuk grond staat), is het onmogelijk om de koper/huurder zeggenschap te geven over de grond. Daarom zijn VvE’s als VvE Amsterdam opgericht, om het op te nemen voor beide partijen die in zo’n soort overeenkomst verwikkeld raken.

Hoe de regels bij een VvE werken is niet zo ontzettend ingewikkeld. Er is een standaard reglement, een Wet waar iedereen zich aan moet houden, en dan zijn er nog de overige regels die een VvE zelf aan mag stellen. Zo is er bijvoorbeeld een Wet die van elke VvE (dus ook de Vve Beheerder Amsterdam) eist dat ze zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel, en een Wet die eist dat VvE’s het dus opnemen voor zowel koper als verkoper.

Instanties als VvE Amsterdam en de VvE’s van andere steden hebben een bijzonder verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zowel appartementsaanbieders als huurders/kopers van die appartementen een goede deal krijgen, en regels waar iedereen blij mee is. Als er meer van dat soort overeenkomsten gesloten kunnen worden, waarin het niet alleen om geld gaat, maar ook om het comfort van alle betrokken partijen, dan zou het woningprobleem in Nederland nog weleens kunnen gaan slinken. Laten we het hopen.

Author

Write A Comment