Er zijn natuurlijk steeds meer online shops, maar deze online shops in Nederland en België hebben wel het risico om gehackt te worden. Dit doen criminelen om de meest uiteenlopende redenen. Vanwege het financiële voordeel bijvoorbeeld, maar het kan ook zijn om gewoon te treiteren. Een andere motivatie kan zijn om privacy van anderen te ontfutselen, met alle gevolgen van dien. In deze blog lees je meer over waarom Magento 1 onveilig is en of een overstap pakket iets voor jou is.

De oorzaak

Als je je afvraagt hoe het komt dat het risico zo groot is, is het antwoord: het zijn Magento 1 shops. Daar zijn er ongeveer 8000 van, dus dat is een hoog aantal. Waarom is Magento 1 onveilig? Dit komt omdat het een verouderd systeem is, en niet meer wordt ondersteund of beschermd. Het gevaar komt in verschillende gedaanten. Enerzijds kan het een financiële strop worden, omdat de criminelen het geld ontvangen voor de producten van jouw webshop. Daarnaast is er nog het item privacy, de gegevens van je klanten kunnen gestolen worden en zelfs geopenbaard, het risico op lekkage van data is namelijk hoog, zo blijkt. Dit is natuurlijk een enorme schadepost die het voortbestaan van jouw webshop kan bedreigen. 

Om de risico's voor je kostbare webshop te vermijden is er gelukkig wel een oplossing in de vorm van een overstap pakket, die ook nog financieel haalbaar is. 

Overstap pakket

In eerste instantie lijkt het de meest logische oplossing, namelijk overstappen naar Magento 2. Helaas is dit geen goede optie, omdat het tijdrovend is en veel geld kost, bovendien is tijd ook geld, wat dus nog een verlies betekent. Het is belangrijk om veilig te ondernemen, maar ook betaalbaar. De klantgegevens moeten beschermd worden en de betalingen moeten aan de juiste webshop worden gedaan. Het kan, maar er is nog een andere optie die zeker meegewogen moet worden, die voordeliger is en sneller. 

Alternatief

Inmiddels zijn veel eigenaren van webshops overgestapt naar open source platform Shopware. Dit is namelijk net zo veilig als Magento 2, maar de mogelijkheden zijn groter. Zo is het veel gemakkelijker om het op te zetten. Het gaat ook sneller, bovendien is het onderhoud gemakkelijker voor elke eigenaar van de webshop, ofwel de winkelier. Daarbij komt nog een voordeel, het is gemakkelijker om het te koppelen aan andere systemen. Natuurlijk zijn er andere systemen zoals het systeem voor de voorraad. Dit kan ook gelden voor het betalingssysteem, het bezorgsysteem en uiteraard andere benodigde systemen. 

Daarom is het aan te bevelen om op onderzoek uit te gaan als jij nog een Magento 1 website hebt die dus onveilig is. Zoek eens uit hoe het zit met jouw webshop en in hoeverre deze gevaar loopt om gehackt te worden en welke alternatieven er zijn.

Author