Geld dat alleen online bestaat, en dat je dus niet kan beethouden. Geld in een munteenheid dat in geen enkel land de officiële munt is. Is dat wel echt geld? Voor veel mensen is het een lastige vraag, want je geld, dat wil je toch kunnen vasthouden? Toch kun je cryptocurrency, want daar hebben we het hier over, wel echt als geld beschouwen. Je kunt er namelijk betalingen mee verrichten, of ruilhandel mee bedrijven. De manier waarop dat gebeurt is echter wel behoorlijk anders dan we van ons ‘normale’ geld gewend zijn.

Bij geld hoort een bank, toch?

Denk je aan geld, dan denk je uiteindelijk ook aan een bank. Een instituut dat jouw geld kan beheren, en dat het complete betalingsverkeer regelt. Iedere keer als je ergens met je bankpas afrekent, geef je feitelijk je bank de opdracht het verschuldigde bedrag van jouw rekening naar die van de ontvanger over te schrijven. De bank registreert vervolgens de saldodaling op jouw rekening, en de stijging op die van de ontvanger.

Dit gaat met cryptomunten feitelijk op dezelfde manier. Het grote verschil is dat er geen bank is, geen centraal orgaan dat alle transacties verwerkt en goed moet keuren, en dat beheert hoeveel geld iedereen heeft. Nee, de cryptomunten die je bezit zitten in een zogenaamde wallet, waarvanuit je betalingen kunt doen. Dat gebeurt doorgaans online, waar een groeiend aantal winkels cryptocurrency accepteert. Het gaat hier vooralsnog vooral om grotere, internationaal opererende bedrijven die hiervoor openstaan.

Uiteraard moet er wel worden bijgehouden hoeveel munten je precies in je wallet hebt. Dat gebeurt niet door een centraal orgaan, zoals bij een bank, maar door de kracht van de groep. Door veel computers aan elkaar te koppelen, ontstaat een groot en betrouwbaar netwerk dat precies kan bijhouden welke transacties er plaatsvinden, en wat de gevolgen voor de saldi in de wallets zijn.

Echt geld, ander systeem

Net als geld, heeft een cryptomunt dus een duidelijke waarde. Waar de waarde van nationale munten vaak redelijk waardevast is, is dat bij cryptomunten nog wat minder het geval. De koers Bitcoin is al wat aan het stabiliseren, dit is de oudste cryptomunt, maar zeker de nieuwe munten willen nogal schommelen. Dat maakt cryptomunten ook direct gewilde beleggingsobjecten, waar met wat geluk ook nog aardig wat winst op te behalen valt.

Dezelfde status als ‘echt’ geld hebben de meeste cryptomunten door hun afwijkende systeem nog niet. Het is nieuw, we moeten eraan wennen, en de waarde op de lange termijn zal nog duidelijk moeten worden. Experts verwachten echter dat ze aan een niet te stuiten opmars bezig zijn, waar nog veel mensen in de komende jaren mee te maken zullen krijgen.

Author