Wie op een filosofische manier nadenkt over alles wat er in het leven bestaat, zal misschien wel concluderen dat de zon het allerbelangrijkse is wat er is. Althans, tot die conclusie kwamen de oude Grieken. Zij zagen in de zon een Godheid die ons alles schenkt wat we in ons leven nodig hebben. De zon geeft ons warmte, licht en energie. De zon representeert dan ook perfectie, oftewel Het Goede, in de woorden van de grote filosoof Plato. Sinds de oude Grieken zijn er vele Godheden de revu gepasseerd, maar tegenwoordig geloven er niet veel mensen meer ergens in. In deze blog daarom een pleidooi voor een herwaardering van de zon.

De zon is de bron van het leven

Ook in de 21ste eeuw is de zon nog een van de belangrijkste dingen in het bestaan. Nog steeds staat de zon aan het begin van al het leven, door organismen te verwarmen en door planten het vermogen te geven om fotosynthese toe te passen. Recentelijk hebben we in de zon echter weer een nieuwe redder ontdekt. De zon schijnt op onze zonnepanelen en vormt zo een onmisbare component in de strijd tegen klimaatverandering. Hoewel de zon al vijf miljard jaar schijnt, redt hij in deze eeuw nog maar eens op een nieuwe manier ons leven.

Onszelf beschermen tegen zonlicht met screens

Desondanks zou ik niet de zon opnieuw tot godheid willen verheffen. Inmiddels weten we namelijk dat er miljarden sterren in het universum zijn. De zon is toevallig de ster die ons bestaan mogelijk maakt. Minstens zo noodzakelijk zijn echter onze dampkring en de aanwezigheid van water op onze planeet. Bovendien is de zon niet altijd onze vriend. Hij kan ook vervelend in onze ogen schijnen. Als je er recht in staart, loop je zelfs het risico om blind te worden. Het is daarom maar goed dat er screens zijn, waarmee we ons hiertegen kunnen beschermen. Screens zijn zonwerende doeken die zowel de warmte (op de spaarzame zomerdag dat dit gewenst is) als de lichtschitteringen buiten het huis kunnen houden. Screens verschijnen in allerlei kleuren. Het voordeel van screens ten opzichte van een reguliere zonwering is dat screens extra windbestendig zijn. Bovendien hebben ze over het algemeen een beter hanggedrag dan de heen en weer zwiepende zonweringen. Tot slot zijn ze ook efficienter in het tegenhouden van insecten. Met screens houden we het enkele nadeel van de zon buiten ons huis, terwijl we van de vele voordelen de vruchten plukken!

Author