De bouwsector is in Nederland een grote en belangrijke bedrijfstak. Ruim 300.000 werknemers zijn dagelijks werkzaam in de bouw en zorgen voor een productie van ruim 70 miljard euro. De bouwsector kan worden onderverdeeld in een aantal branches. Er zijn bedrijven die zich bezighouden met woningbouw, utiliteitsbouw, projectontwikkeling, het bouwen van wegen en spoorwegen, het leggen van kabels en buizen, overige civieltechnische bouw, slopen, grondverzet, installatietechniek, dak bouw of afwerking zoals stukadoren, schilderen en glas zetten. Een zeer omvangrijke sector waar veel andere sectoren weer afhankelijk van zijn. De utiliteitsbouw zal naar verwachting een verdere groei door gaan maken. De woningbouw en infrasector zullen het de komende jaren naar verwachting zwaar gaan krijgen met de nog steeds onduidelijke regelgeving inzake de stikstof en PFAS problematiek.

Nieuwe projecten

De stikstof en PFAS problematiek heeft een grote weerslag op de bouwsector. Complete nieuwbouwprojecten zijn stilgelegd in afwachting van nieuwe regelgeving. Momenteel mag niet in de buurt van vele natuurgebieden worden gebouwd. Door deze problematiek staan vele banen in de bouw op de tocht. Ook zijn er al werknemers ontslagen door deze regelgeving. Maar er zijn nog voldoende projecten die wel doorgang vinden. Dagelijks zijn er duizenden bouwvakkers aan het werk op de diverse bouwplaatsen. Er wordt gebruik gemaakt van de meest moderne apparatuur en technieken. Veel materialen komen al volledig afgewerkt op de bouwplaats aan. Specialistische werkzaamheden worden uitbesteed. Technieken zoals Watersnijden en Frezen worden toegepast op onder andere aluminium, glas en marmer. MDS parts is een specialist op dit gebied. Het watersnijden en frezen vindt daar onder één dak plaats en dat houdt in dat de materialen perfect kunnen worden afgewerkt en afgeleverd.

Toekomstverwachtingen

De komende periode zal er meer duidelijk worden over de wetgeving inzake stikstof en PFAS. De inhoud van deze wetgeving zal zeer bepalend zijn voor de toekomst van de bouwsector. De vraag naar woningen, nieuwe wegen en andere projecten is groot. De vraag naar woningen zal de komende jaren onverminderd groot blijven. Een groot deel van die vraag zal moeten worden ingevuld door nieuwbouwwoningen. De sector is er klaar voor de materialen zijn aanwezig en personeel is er bij veel bouwbedrijven voldoende. Er ligt nu wel een geaccepteerde wet klaar maar de uitvoering daarvan moet nog worden opgestart. Het kabinet trekt daar flink de portemonnee voor. Tot 2030 is in totaal zes miljard euro beschikbaar voor de uitvoering van het stikstofbeleid. De helft daarvan is bestemd voor het herstel van de natuur.

Author