Misschien wilde jij, of iemand in jouw omgeving, wel eens het huis verbouwen of aanbouwen. Hierbij moest er machinaal gegraven worden. Dan is het wettelijk verplicht om een Klic melding te doen. Maar ontstond er verwarring toen de term ‘Klic melding’ of ‘graafmelding’ omhoog kwam? Nu hoeft dat niet meer! Hier vindt u alle belangrijke informatie over een Klic melding en het aanvragen ervan.

Wat is een Klic- melding?

Klic staat voor ‘Kabels en Leidingen Informatie Centrum’ en het doet wat de naam zegt. Na het doen van de melding ontvangt u de nodige informatie over kabels en leidingen op de plek waar er gegraven gaat worden. Zo is het precies duidelijk waar deze liggen. Een aanvragen van een Klic melding helpt dus om zowel schade als gevaarlijke situaties te voorkomen. Een ander woord voor ‘Klic melding’ is graafmelding, maar de twee woorden betekenen precies hetzelfde. Een Klic melding hoeft alleen aangevraagd te worden wanneer er machinaal wordt gegraven. Het is niet wettelijk verplicht om een Klic melding te doen wanneer er met de hand gegraven wordt. Het is wettelijk verplicht bij machinaal graven om graafschade en gevaarlijke situaties te voorkomen. Er ontstonden veel graafincidenten waarbij er schade werd aangemaakt aan kabels en leidingen. Daarnaast ontstond er ook gevaar voor de omgeving. Zo kwamen er bijvoorbeeld gaslekken. Dit is gevaarlijk en zeker niet fijn, omdat er ook dingen zoals stroomstoringen konden ontstaan. Door het aanvragen van een Klic melding worden deze narigheden ontweken.

Hoe vraag ik het aan?

Een Klic melding aanvragen is niet moeilijk en bestaat uit maar vier stappen. De eerste stap is om aan te geven in welk gebied er gegraven gaat worden. Bij de tweede stap moet er ingevuld worden op welke data er graafwerkzaamheden plaats zullen vinden en met wat soort machines er te werk zal worden gegaan. Er kunnen maximaal 6 type werkzaamheden aangekruist worden. Daarna worden nog overige gegevens, zoals bedrijfsnamen en extra ontvangers, ingevuld en er kan betaald worden. Zo simpel is het! De Klic melding en alle nodige informatie zal binnen door middel van de e-mail verschijnen.

Een Klic melding is 20 werkdagen geldig. Dit betekent dat er binnen deze 20 dagen gestart moet worden met de graafwerkzaamheden. De graafmelding moet minimaal drie dagen aangevraagd worden voordat er begonnen kan worden met graven. Maximaal is dit 20 werkdagen voordat er wordt begonnen met graven.

Het aanvragen van een Klic melding kost ongeveer €32 euro. De meldingen wordt bijna altijd binnen één werkdag verwerkt en geleverd. Dan kan er meteen aan de slag worden gegaan met graven!

Doe je de klic-melding via Klic App? Let op dat Klic App data levert via het Kadaster, maar niet handelt voor of namens het Kadaster.

 

Author