Wat is Onderwijsrecht?

onderwijs recht of plichtDe officiële definitie van onderwijsrecht luidt  “rechtsgebied uit een scala van onderwijs gerelateerde wet- en regelgeving, zoals de Wet op de Onderwijsraad, Wet op het voortgezet onderwijs en Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; vooral m.b.t. de kwaliteitszorg en financiering van onderwijs en subsidie aan studenten.” (bron: Juridischwoordenboek.com).

In gewoon Nederlands: Alle wat er in en rondom het onderwijs gebeurd valt in principe onder het Onderwijsrecht.

Enkele voorbeelden van Onderwijsrecht gebieden:

  • Klachtencommissie;
  • Pestprotocollen;
  • Schorsing en verwijdering van scholieren;
  • Ontslag van een docent;
  • Medezeggenschapsraad;
  • Bijzonder en speciaal onderwijs;
  • Leerplicht.

Ondergeschoven kindje

Problemen op school, tussen ouders en docenten, docenten onderling of docenten en leerlingen worden vaak langlopende zaken. De oorzaak is vaak dat de betrokkenen niet op de hoogte zijn van het bestaan van gespecialiseerde Onderwijsrecht advocaten. Een niet-gespecialiseerde advocaat kan een cliënt niet optimaal ondersteunen in deze vaak zeer specialistische en gevoelige zaken. Daarvoor is het vinden van een advocaat met de juiste specialisatie van groot belang, zeker ook in het onderwijs.

Een goed voorbeeld hiervan is het arbeidsrecht in het onderwijs. In het juridisch maandblad Arbeidsrecht is kortgeleden een uitgebreid artikel verschenen over Arbeidsrecht en onderwijs.

Zeer interessante lectuur voor iedereen die eens wat meer wil weten over het toepassen van Onderwijsrecht in Nederland.

Interessante links: