Wat de overheid van plan is met uw kindertoeslagen

De kinderbijslag is in principe een mooie tegemoetkoming van de overheid in de kosten van het levensonderhoud van uw kinderen. Toch staat er de komende jaren wel het nodige te veranderen op het gebied van toeslagen voor ouders. Voor een groot gedeelte gaat het om plannen die nog niet door de Eerste Kamer zijn, maar het is toch goed om eens een blik te werpen op hetgeen de komende jaren zou kunnen veranderen. Laten we dit eens per toeslag bekijken.

De kinderbijslag

Die is voorlopig veiliggesteld. Hoewel er plannen waren om deze niet langer leeftijdsafhankelijk te gaan maken voor kinderen vanaf zes jaar, zijn deze voorlopig doorgeschoven richting de ijskast. De komende jaren kun je dus gewoon blijven rekenen op de kinderbijslag zoals je dat de afgelopen jaren ook deed.

De kinderopvangtoeslag

Goed nieuws wat betreft de kinderopvangtoeslag, want deze gaat in 2014 omhoog. Zowel wat betreft kinderopvang, buitenschoolse opvang en het gastouderschap gaan de vergoede bedragen per uur met enkele procenten omhoog. In totaal wordt er door het kabinet meer dan 100 miljoen euro extra uitgetrokken voor de opvang van kinderen.

kind

 

Het kindgebonden budget

Deze tegemoetkoming voor ouders bestaat naast de kinderbijslag en is in tegenstelling tot de kinderbijslag inkomensafhankelijk. De komende jaren richt men zich hierbij meer op de lagere inkomens door onder meer de inkomensgrens te verlagen van € 26.147 naar € 19.767. Voor de inkomens daarboven geldt dat hoe hoger het inkomen is, hoe lager de toeslag zal zijn.

De ouderschapsverlofkorting

Als het aan Minister Asscher van Sociale Zaken ligt wordt deze toeslag voor ouders helemaal afgeschaft en samengevoegd met een andere regeling. Volgens de planning van het kabinet zou dit in 2015 gerealiseerd moeten zijn.

Benieuwd op welke toeslagen je nu allemaal eigenlijk recht hebt? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid waar je meer informatie kunt vinden of kijk voor aanvullende praktische tips over kinderbijslag en kinderopvangtoeslag op Gewoon over geld. Je gemakkelijk checken waar je zelf voor in aanmerking komt en natuurlijk op de site van de belastingdienst direct de betreffende toeslag aanvragen.