Wat de overheid van plan is met uw kindertoeslagen

De kinderbijslag is in principe een mooie tegemoetkoming van de overheid in de kosten van het levensonderhoud van uw kinderen. Toch staat er de komende jaren wel het nodige te veranderen op het gebied van toeslagen voor ouders. Voor een groot gedeelte gaat het om plannen die nog niet door de Eerste Kamer zijn, maar het is toch goed om eens een blik te werpen op hetgeen de komende jaren zou kunnen veranderen. Laten we dit eens per toeslag...