Raad van State uit kritiek op leenstelsel

Het sociaal leenstelsel dat waarschijnlijk gedeeltelijk al komend schooljaar zal worden ingevoerd heeft de nodige kritiek gekregen van de Raad van State. Studenten zouden door het nieuwe leenstelsel gedurende 27 jaar moeilijk andere leningen kunnen afsluiten.

Studenten hebben met het nieuwe leenstelsel na het afronden van de studie 2 aflosvrije jaren en daarna zal begonnen moeten worden met het afbetalen van de schuld. Ze krijgen daarvoor 20 jaar de tijd en ze mogen vijf jokerjaren inzetten waarin de aflossing tijdelijk wordt stilgezet. Wanneer het aflossen voor een periode wordt stopgezet, dan zal die periode bij de aflostijd van 20 jaar worden opgeteld.

De schuldenlast zou voor studenten die komend schooljaar beginnen met hun masterfase al oplopen met 38 euro per maand, terwijl studenten die vanaf 2015 beginnen met studeren nog met een veel hogere schuldenlast worden opgezadeld.

Volgens Bussemakers zijn studenten echter op tijd op de hoogte gesteld en kunnen ze er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen of meer te werken om het aangaan van een studielening te voorkomen. Het geld dat wordt bespaard door het leenstelsel in te voeren zou kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen. Dat is volgens de minister hard nodig door de steeds grotere instroom van studenten.