Kosten voortgezet onderwijs omlaag

De kosten van het voortgezet onderwijs in Nederland zijn sinds 2010 gemiddeld met ongeveer 14 procent gedaald. Uit de schoolkostenmonitor die door het ministerie van Onderwijs werd opgesteld blijkt dat vooral in het praktijkonderwijs en het havo-onderwijs veel geld bespaard.

De daling in kosten is belangrijk om de huidige kwaliteit van het onderwijs te handhaven en in de toekomst zelfs te verbeteren. De kosten voor ouders blijven daardoor binnen de perken. Ouders betalen op dit moment gemiddeld ongeveer 425 euro per kind, wat volgens staatssecretaris Dekker een redelijk bedrag is in vergelijking met de 7600 euro die de overheid per kind bijdraagt.

De daling van de kosten is vooral het gevolg van een daling van eenmalige uitgaven en een besparing op ICT en gereedschappen en materialen. Ondanks de daling van deze kosten is de vrijwillige ouderbijdrage sinds 2010 wel gestegen.