Kinderen met achterstand krijgen niet altijd juiste onderwijs

Uit een brief van staatssecretaris van onderwijs Dekker blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd een achterstand hebben niet altijd het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. De onderwijsinspectie heeft onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat slechts 80 tot 85 procent van de kinderen het onderwijs krijgt dat het nodig heeft.

Dit zou voornamelijk komen doordat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van onderwijs, niet altijd de gehele doelgroep weten te bereiken. Daarnaast zouden doelgroepen soms te breed zijn, waardoor juist teveel kinderen worden bereikt.

Een ander punt van kritiek is het feit dat medewerkers die kinderen met een taalachterstand moeten helpen niet altijd over het juiste taalniveau beschikken. In zo’n geval kunnen problemen niet adequaat worden aangepakt.