Is er nog ruimte voor besparingen in het onderwijs?

Hoewel men binnen het onderwijs nog lang niet unaniem achter het aanstaande Onderwijsakkoord staat, lijkt het er toch sterk op dat dit akkoord er in de nabije toekomst wel gaat komen. Nu de leden van de vakbond CNV voor hebben gestemd, is het in ieder geval weer een stap dichterbij gekomen. Ondanks dat het Onderwijsakkoord al is ondertekend door het kabinet en de Stichting van het Onderwijs is de AOB, de grootste vakbond voor onderwijzers, nog niet aan boord. Er zijn nog grote twijfels over of het akkoord wel de investering is die het zegt te zijn.

Toch belooft het Onderwijsakkoord dat het beroep van leraar, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs, aantrekkelijker zal worden. Zo zal er allereerst meer geld en tijd vrijgemaakt worden voor scholing van personeel en zullen onderwijzers er in koopkracht op vooruitgaan. De voornaamste twijfels gaan over de vraag of de belofte van minder werkdruk wel waargemaakt kan worden. Toch betekenen de extra investeringen dat veel scholen meer mogelijkheden krijgen.

Creatief besparen

Die investeringen komen op een gunstig moment, omdat veel scholen de laatste jaren juist veel hebben moeten bezuinigen. Dat betekent niet dat er ineens met geld gestrooid kan worden, want een gunstige bijkomstigheid van de voorgaande mindere jaren is dat duidelijk werd dat er op veel plekken ook eigenlijk wel minder geld uitgegeven kon worden. Op die manier zullen de extra investeringen straks nog effectiever ingezet kunnen worden. Scholen die nog niet goed hebben gekeken of er binnen de organisatie eventueel nog bespaard kan worden, hebben verschillende aandachtspunten die eens onder de loep genomen kunnen worden.

Is al dat printen wel nodig?

Een proefwerk, een stencil met lesmateriaal of een brief richting de ouders… in het onderwijs gaat er nogal wat papier door het klaslokaal. Vreemd eigenlijk, want met alle moderne middelen is dat lang niet altijd nodig. Een proefwerk kan ook via de beamer op het bord worden geprojecteerd en de communicatie richting ouders wil ook best via e-mail. Op jaarbasis levert dat al snel een behoorlijke besparing op, die bijvoorbeeld weer gestoken kan worden in een interactief schoolbord. En laten we daarnaast ook niet vergeten dat het milieu er ook nog eens beter vanaf komt. Mocht er toch geprint moeten worden zorg dan dat het gebeurt met gerecycled papier en milieuvriendelijke inkt. Deze varianten zijn tegenwoordig bij iedere groothandel te koop.

Zuinig met energie

De kosten van gas en elektriciteit blijkt eveneens een punt te zijn waarop veel scholen nog wel wat winst kunnen behalen. De uren na sluiting en de klaslokalen die niet gebruikt worden blijken bijvoorbeeld in veel gevallen nog vaak voorzien van onnodige verwarming. Hetzelfde geldt voor de verlichting die vaak aan is op plekken waar het niet nodig is. Ook het computerlokaal is een ruimte waar veel energie verloren gaat, bijvoorbeeld wanneer computers aan blijven staan wanneer er geen leerlingen meer aanwezig zijn.

Groen op weg

Het levert misschien niet direct een financieel voordeel op, maar door leraren en leerlingen te motiveren om op de fiets op lopend naar de school te komen kan men wel een nieuw bewustzijn creëren. Wanneer men immers nadenkt over de meest milieuvriendelijke manier om van huis naar school te komen, heeft dan uiteindelijk ook zijn weerslag op het gedrag binnen de school. Zo moet uiteindelijk iedere leraar en leerling zich in zijn dagelijkse handelen afvragen of er een manier is waarop dit zuiniger of efficiënter kan. Dat levert op de lange termijn winst op die alle grilligheden van de politiek een stuk beter kan weerstaan.