Fins onderwijs in Nederland

Het Finse onderwijs staat al jaren in de top van de wereld. In vergelijking met Nederland gaan de kinderen in Finland later naar school (met 7 jaar), krijgen de leerlingen minder uren les en maken ze minder huiswerk. En toch scoren de Finnen beter dan Nederland. Hoe is dit mogelijk en moeten wij onze onderwijs ook gaan omvormen naar het Finse model?

Video: Nederlandse basisschool op zoek naar het Finse geheim

Dubbele graad voor docenten

Het geheim van de ’Finse methode’ is de dubbele graad die de Finse docenten bezitten. Niet alleen in het eigen vakgebied dienen de docenten een graad te hebben behaald, maar ook in de onderwijskunde. Alle docenten willen maar één ding: het allerbeste halen uit hun leerlingen.

Naast de docenten is ook (het gebrek aan) sturing en controle van de Finse overheid een pluspunt. In Finland is er geen Onderwijsinspectie en er worden geen regels en richtlijnen door de overheid opgelegd aan de onderwijsinstellingen. De drieduizend scholen in Finland geven elk hun eigen invulling aan het onderwijs.

Deze aanpak blijkt te werken; Finland is al jaren onbetwist de  nummer 1 van de PISA- ranglijst. PISA is een driejaarlijks onderzoek van de OESO – zie slideshare -, waarin scholieren van 15 jaar worden getoetst op gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen.

Pasi Sahlberg

“Goede leraren leveren goede resultaten” – Pasi Sahlberg

De drijvende kracht achter de Finse onderwijsrevolutie is Pasi Ahlberg, oud leraar en tegenwoordig ‘visiting Professor of Practice’op de prestigeuze Amerikaanse Harvard University. Via zijn website finnishlessons.nl propageert hij zijn opvattingen en zijn er masterclasses en trainingen te boeken.

Nederlands onderwijs op de schop

Het gaat te ver om het Nederlandse onderwijssysteem meteen rigoureus te veranderen zonder goed na te denken over de consequenties en de impact op ons huidige stelsel.

Het is echter wel zinvol aandachtig te kijken naar wat de Finse methode nu eigenlijk echt inhoudt, welke aspecten we misschien nu al kunnen implementeren in het onderwijs en hoe we in de toekomst misschien wel de overstap kunnen maken.

Artikel: Sahlberg in Schooljournaal Video: Uitzending Tegenlichht (VPRO)- Expeditie Beter Nederland