De visie van Maurice de Hond op de toekomst van het onderwijs

Maurice de Hond heeft afgelopen week in Sneek officieel zijn visie op de toekomst van het Nederlandse onderwijs gegeven. Zijn nieuwe onderwijsconcept, de Steve Jobsschool, zou de individuele talenten van kinderen moeten blootstellen en deze volledig moeten ontplooien.

Volgens Maurice de Hond passen Nederlandse scholen zich niet snel genoeg aan aan de nieuwe ontwikkelingen en daardoor kunnen kinderen hun talenten niet optimaal ontwikkelen. Met behulp van moderne technieken kan dit sneller en daarom stelt de Hond voor om kinderen meer vrijheid te geven en op te leiden met behulp van een iPad. Kinderen kunnen een groot deel van de dag zelf indelen en zelfstandig studeren op de iPad.

Dit schooljaar zullen 11 scholen beginnen met opleidingen volgens de methode van de Hond. Het grote merendeel van deze scholen zal ook nog regulier onderwijs aanbieden, maar de particuliere Steve Jobsschool in Breda zal helemaal overgaan in de nieuwe leermethode. Het zou volgens die school de beste manier zijn om kritisch denken en creativiteit te stimuleren.

Toch is er ook kritiek op de nieuwe plannen. Volgens de Beter Onderwijs Nederland biedt de nieuwe methode teveel vrijheid aan kinderen, terwijl juist structuur belangrijk is. Wanneer er onvoldoende structuur is, dan zou dit tot hulpeloosheid bij kinderen kunnen leiden. Ook de politiek heeft zijn twijfels en daarom klinken daar geluiden om de Onderwijsinspectie in te zetten en de scholen intensief te observeren.