Bussemaker kort op subsidies

Minister Bussemakers van Onderwijs heeft in samenspraak met de Tweede Kamer bepaald dat er vanaf dit jaar minder subsidies op onderwijs uit te keren. De subsidies zouden volgens Bussemakers te lang in stand zijn gehouden, vooral omdat niemand een beslissing durfde te maken.

Om te breken met die trend besloot Bussemakers dit jaar om ongeveer 200 miljoen euro te bezuinigen op het totaalpakket van 1 miljard euro aan subsidies. Vooral subsidies voor onderwijs in het buitenland, het actieplan laaggeletterden, studentenorganisaties en het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis werden flink gekort.

Deze organisaties zouden ook anders aan inkomsten moeten kunnen komen en niet alleen afhankelijk moeten zijn van subsidies. Of dit inderdaad het geval is zal het komende jaar moeten blijken. Minister Bussemakers heeft toegezegd over een jaar de beslissing te evalueren en op dat moment zal er meer duidelijk zijn over het effect van de veranderingen.