Bezuinigingen op het onderwijs

De Nederlandse economie is een kenniseconomie en het onderwijs speelt dan ook een belangrijke rol in zowel de samenleving als de economie. Het aanbieden van hoogwaardig onderwijs is echter niet goedkoop en in deze economisch moeilijke tijden moet er soms ook op het onderwijs worden bezuinigd.

Wat zijn de meest actuele plannen?
De Nederlandse regering heeft vooral op het gebied van het hoger onderwijs een aantal plannen om te bezuinigen op het onderwijs:

  • Sociaal leenstelsel

Het sociaal leenstelsel is de belangrijkste vorm om geld te bezuinigen. Op dit moment hebben alle studenten recht op een basisbeurs met eventuele aanvullingen die ze nadat een studie binnen 10 jaar wordt afgerond niet meer terug hoeven te betalen. Dit zal echter in de toekomst veranderen en alle studenten zullen ook de basisbeurs en aanvullingen daarop moeten terugbetalen. De studiebeurs wordt dus vervangen door een lening met een laag rentepercentage.

  • Het afschaffen van de ov-jaarkaart

Een andere bezuinigingsmaatregel die veel studenten zal treffen is het afschaffen van de ov-jaarkaart voor studenten. Studenten kunnen op dit moment zolang zij in het Hoger Onderwijs studeren 7 jaar gratis reizen met het openbaar vervoer, maar in de toekomst zal de ov-jaarkaart worden vervangen door een kortingskaart. Zo kan er met korting worden gereisd, maar zal een deel van de reis zelf moeten worden betaald.

  • Langstudeerboete

De politiek had enkele jaren geleden bovendien plannen om studenten die te lang over hun opleiding doen te straffen met hoger collegegeld. Zo zou de overheid minder hoeven bij te dragen en worden studenten aangemoedigd om hun opleiding serieus te nemen en binnen de tijd af te ronden. De langstudeerboete werd na vele protesten geschrapt, maar het is niet ondenkbaar dat een vergelijkbare boete in de toekomst nog zal worden ingesteld.

Wanneer worden de veranderingen ingevoerd?
Het is op dit moment moeilijk aan te geven wanneer de veranderingen worden ingevoerd. De langstudeerboete en het sociaal leenstelsel zouden allebei op dit moment al ingevoerd moeten zijn, maar tegen beide maatregelen werd veel geprotesteerd en dat leidde uiteindelijk tot een vertraagde invoering van de maatregelen. Volgens de huidige plannen zal het sociaal leenstelsel voor studenten die aan hun masterfase beginnen in het komende jaar en voor de overige studenten in het schooljaar 2014/2015 worden ingevoerd. De ov-jaarkaart zal waarschijnlijk vanaf 2016 worden vervangen door de kortingskaart.