58% van de scholen niet klaar voor passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 gaat de Wet op passend onderwijs in nadat deze vorig jaar is aangenomen. Dit betekent dat leerlingen die extra begeleiding nodig hebben vaker in het regulier onderwijs terecht moeten kunnen. Scholen zijn vanaf augustus verplicht om een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning vragen. Veel basisscholen en middelbare scholen stellen nu echter dat  ze die deadline niet gaan halen.

58% van de scholen niet op tijd klaar

Uit onderzoek van vakbond CNV Onderwijs en KRO brandpunt blijkt dat 58% van de schoolleiders denkt dat ze niet op tijd aan ieder kind passend onderwijs kunnen bieden. De helft van alle schooldirecteuren heeft de afgelopen jaren een kind geweigerd met leer- of gedragsproblemen. Leraren geven ook aan nog niet de juiste middelen te hebben om leerlingen te helpen en zijn daarom bang dat de extra hulp aan een zorgleerling ten koste gaat van de rest van de klas.

via: joop.nl

via: joop.nl

Op dit moment heeft een kwart van de anderhalf miljoen leerlingen in het basisonderwijs een leer en/of gedragsprobleem. Nog een 6% heeft zulke grote problemen dat ze speciaal onderwijs krijgen. Dat speciaal onderwijs moet met de nieuwe Wet passend onderwijs zoveel mogelijk verdwijnen. Dat betekent dat scholen dus meer leerlingen met (grote) problemen moeten opvangen. Hiervoor komen geen extra middelen beschikbaar, sterker nog: de afgelopen jaren zijn alle extra ondersteuning, zoals onderwijsassistenten juist wegbezuinigd. Volgens de vakbond is er dan ook meer geld nodig, minstens 200 miljoen euro, om het passend onderwijs goed te kunnen uitvoeren. In het begrotingsakkoord is echter slechts 50 miljoen beschikbaar gesteld. De basisscholen kunnen daarvan 1600 onderwijsassistenten in dienst nemen, dit betekent dat slechts één op de vier of vijf scholen een onderwijsassistent  krijgt.

Samenwerken en afspraken maken

Voor ouders met een kind dat extra ondersteuning nodig heeft, betekent de wet dat zij niet meer zelf op zoek moeten naar een passende onderwijsplaats. Wanneer een kind niet op de voorkeursschool geplaatst kan worden, zoekt de school samen met de ouders en het kind een andere plek. Schoolbesturen in een regio moeten samenwerken en afspraken maken om passend onderwijs mogelijk te maken. Het moet daardoor mogelijk worden om het kind zo dicht mogelijk bij huis een goede onderwijsplek te bieden.

Als er geen extra (financiële) middelen beschikbaar komen voor de scholen, is het nog maar de vraag of scholen zich aan de wet kunnen houden. Ouders die hun kind vanaf volgend schooljaar binnen het reguliere onderwijs geplaatst willen hebben, doen er daarom goed aan om alvast met een school in de regio te overleggen en eventueel juridisch advies in te winnen hoe een school gedwongen kan worden het kind een passende onderwijsplaats te bieden. Wees voorbereid en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van je rechten. Rechtshulp en juridisch advies kan erg prijzig zijn, maar onder een bepaalde inkomensgrens kom je bijvoorbeeld ook in aanmerking voor gratis rechtsbijstand.