3 onmisbare competenties voor een docent in 2014

Ontwikkelingen in het onderwijs volgen zich in snel tempo op. Manieren van les geven veranderen, klassen worden groter en er wordt steeds meer gevraagd van docenten. Daarom zetten we hier drie competenties op een rij, die leraren in 2014 écht moeten bezitten.

1. Technologische kennis

Les geven wordt op veel  scholen steeds interactiever. Daarbij kunnen docenten ondersteund worden door technologie. Denk hierbij aan een simpele PowerPointpresentatie, maar ook aan bijvoorbeeld de introductie van de iPad op scholen, waar we eerder al aandacht aan besteedden. Daarom is het belangrijk dat leraren over enige technologische basiskennis beschikken. Anders is er het gevaar dat de leerlingen de docent zaken uitleggen, en niet andersom.

ipads in de klas

2. Ken je leerlingen

Klassen worden op veel scholen steeds groter. Daarom is het belangrijk dat een leraar meer energie steekt in het leren kennen van zijn leerlingen, de interpersoonlijke competentie. Belangrijk hierbij is dat de docent zichzelf is. Wanneer hij dit kan zijn, is hij meer ontspannen en voelt de omgang met leerlingen natuurlijk. Dit is belangrijk om het overwicht te houden in een klas, waarin je ruimte wilt scheppen maar ook grenzen wilt stellen. Doordat de focus van de docent steeds meer van kennis overdragen naar het coachen van leerlingen verschuift worden ook andere vaardigheden verwacht. Daarom zou het ook niet raar zijn als docenten zich laten bijscholen in deze vaardigheden.

3. Organisatie

Organisatorische competenties zijn daardoor extra belangrijk. De indeling van de klas moet bijvoorbeeld zodanig zijn, dat er een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer heerst. Hierin kunnen leerlingen het best presteren. De docent moet een goede overweging maken tussen bijvoorbeeld de ‘traditionele’ opstellingen van drie rijen van twee tafels, of een opstelling met groepjes van vier tot zes leerlingen (zie plaatjes hieronder).

Groepswerkopstelling

Groepswerkopstelling

frontaalklassikaal-240x300

Traditionele opstelling

 

Gekscherend wordt wel eens gezegd dat een docent vooral een manager moet zijn. Leidinggevende en coachende vaardigheden ontwikkelen is dan ook onvermijdelijk in 2014. Trainingsbureau’s springen daar op in door onder andere speciale opleidingen leidinggeven aan te bieden voor de overheid.