Recent Blog Posts

Wat de overheid van plan is met uw kindertoeslagen

Wat de overheid van plan is met uw kindertoeslagen

De kinderbijslag is in principe een mooie tegemoetkoming van de overheid in de kosten van het levensonderhoud van uw kinderen. Toch staat er de komende jaren wel het nodige te veranderen op het gebied van toeslagen voor ouders. Voor een groot gedeelte gaat het om plannen die nog niet door de Eerste Kamer zijn, maar het is toch goed om eens een blik te werpen op hetgeen de komende jaren zou kunnen veranderen. Laten we dit eens per toeslag...

Read More

3 onmisbare competenties voor een docent in 2014

3 onmisbare competenties voor een docent in 2014

Ontwikkelingen in het onderwijs volgen zich in snel tempo op. Manieren van les geven veranderen, klassen worden groter en er wordt steeds meer gevraagd van docenten. Daarom zetten we hier drie competenties op een rij, die leraren in 2014 écht moeten bezitten. 1. Technologische kennis Les geven wordt op veel  scholen steeds interactiever. Daarbij kunnen docenten ondersteund worden door technologie. Denk hierbij aan een simpele...

Read More

58% van de scholen niet klaar voor passend onderwijs

58% van de scholen niet klaar voor passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 gaat de Wet op passend onderwijs in nadat deze vorig jaar is aangenomen. Dit betekent dat leerlingen die extra begeleiding nodig hebben vaker in het regulier onderwijs terecht moeten kunnen. Scholen zijn vanaf augustus verplicht om een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning vragen. Veel basisscholen en middelbare scholen stellen nu echter dat  ze die deadline niet gaan halen. 58% van de...

Read More

Is er nog ruimte voor besparingen in het onderwijs?

Is er nog ruimte voor besparingen in het onderwijs?

Hoewel men binnen het onderwijs nog lang niet unaniem achter het aanstaande Onderwijsakkoord staat, lijkt het er toch sterk op dat dit akkoord er in de nabije toekomst wel gaat komen. Nu de leden van de vakbond CNV voor hebben gestemd, is het in ieder geval weer een stap dichterbij gekomen. Ondanks dat het Onderwijsakkoord al is ondertekend door het kabinet en de Stichting van het Onderwijs is de AOB, de grootste vakbond voor onderwijzers, nog...

Read More

Kinderen met achterstand krijgen niet altijd juiste onderwijs

Kinderen met achterstand krijgen niet altijd juiste onderwijs

Uit een brief van staatssecretaris van onderwijs Dekker blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd een achterstand hebben niet altijd het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. De onderwijsinspectie heeft onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat slechts 80 tot 85 procent van de kinderen het onderwijs krijgt dat het nodig heeft. Dit zou voornamelijk komen doordat gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van onderwijs, niet altijd...

Read More

De visie van Maurice de Hond op de toekomst van het onderwijs

De visie van Maurice de Hond op de toekomst van het onderwijs

Maurice de Hond heeft afgelopen week in Sneek officieel zijn visie op de toekomst van het Nederlandse onderwijs gegeven. Zijn nieuwe onderwijsconcept, de Steve Jobsschool, zou de individuele talenten van kinderen moeten blootstellen en deze volledig moeten ontplooien. Volgens Maurice de Hond passen Nederlandse scholen zich niet snel genoeg aan aan de nieuwe ontwikkelingen en daardoor kunnen kinderen hun talenten niet optimaal ontwikkelen. Met...

Read More